Download E-books Aşk ve Gurur PDF

By Jane Austen

Aşk ve Gurur, taşralı bir beyfendinin kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır. Gerçi Jane Austen bu iki karakteri birbirlerinin tuzağına düşmüş kişiler gibi sunar, ama "ilk izlenim"i tersine çevirmekte gecikmez: Soyluluk ve servetten kaynaklanan "gurur" ile elizabeth'in ailesinin soylu olmayışı karşısında beslediği "önyargı", Darcy'yi mesafeli davranmak zorunda bırakır. Elizabeth'in davranışında da hem özsaygının uyandırdığı "gurur", hem de Darcy'nin züppeliği karşısındaki "önyargı" etkili olur. Zeki ve coşkulu Elizabeth yalnızca Austen'ın en çok sevdiği kadın kahramanı değil, aynı zaman bütün İngiliz edebiyatının en çok ilgi uyandıran kadın roman kişiliklerinden biridir. Sıradan insanların günlük yaşamlarını işleyerek romana ilk kez belirgin bir sleek nitelik kazandıran Austen'ın en sevilen romanlarından biri olan Aşk ve gurur'u, Nihal Yeğinobalı'nın yetkin Türkçesiyle sunuyoruz.

Show description

Read or Download Aşk ve Gurur PDF

Best British Literature books

Henry IV, Part 2 (The Pelican Shakespeare)

The acclaimed Pelican Shakespeare sequence edited by means of A. R. Braunmuller and Stephen Orgel   The mythical Pelican Shakespeare sequence beneficial properties authoritative and meticulously researched texts paired with scholarship by means of popular Shakespeareans. each one e-book contains an essay at the theatrical international of Shakespeare’s time, an creation to the person play, and a close be aware at the textual content used.

The Pre-Raphaelites: From Rossetti to Ruskin (Penguin Classics)

The Pre-Raphaelite circulate begun in 1848, and skilled its heyday within the 1860s and 1870s. encouraged through the then little-known Keats and Blake, in addition to Wordsworth, Shelley and Coleridge, Pre-Raphaelite poetry "etherialized sensation" (in the phrases of Antony Harrison), and popularized the concept ofl'art pour l'art—art for art's sake.

The End of the Affair (Penguin Classics Deluxe Edition)

"A tale has no starting or finish: arbitrarily one chooses a second of expertise from which to seem forward. .. " "This is a checklist of hate way over of love," writes Maurice Bendrix within the beginning passages of the top of the Affair, and it's a unusual hate certainly that compels him to set down the retrospective account of his adulterous affair with Sarah Miles.

The Honorary Consul (Penguin Classics)

In a provincial Argentinean city, Charley Fortnum, a British consul with doubtful authority and a weak spot for drink, is abducted by means of Paraguayan revolutionaries who've unsuitable him for the yankee ambassador. Dr. Eduardo Plarr, a neighborhood general practitioner along with his personal divided loyalties, serves because the negotiator among the rebels and the specialists.

Extra resources for Aşk ve Gurur

Show sample text content

Bayan Bennet geceyi hasta geçirmiş. Bu sabah yataktan kalkmış olmasına karşın ateşi varmış ve odasından çıkacak durumda değilmiş. Elizabeth hemen ablasının yanına gitti. Böyle bir ziyareti ne denli özlediğini salt ailesini telaşa ve sıkıntıya sokmak istemediği için belirtmemiş olan Jane de kardeşini görünce çok sevindi. Ancak pek konuşacak durumu yoktu. Bayan Bingley iki kardeşi baş başa bıraktığı zaman Janecik bu konakta gördüğü olağanüstü yakınlıktan duyduğu hoşnutluğu belirtmekten başka bir şey söylemedi. Elizabeth de onu sesini çıkarmadan dinledi. Kahvaltıdan sonra evin hanımları da geldiler. Jane’e karşı nasıl sevecenlik ve özen gösterdiklerini görünce Elizabeth de onlara biraz ısınmaya başladı. Eczacı geldi, hastayı yokladı ve önceden de bilinebileceği gibi, kızın şiddetli bir soğuk almış olduğunu, bunu geçirmenin yoluna bakmak gerektiğini söyledi. Jane’e yataktan çıkmamasını öğütledi, ilaç göndereceğine söz verdi. Jane onun sözünü hemen tuttu, çünkü ateşi yükselmişti, başı çok kötü ağrıyordu. Elizabeth onu bir an bile yalnız bırakmıyordu. Öteki hanımlar da çoğu zaman oradaydılar. Şu var ki beyler dışarıda olduğu için hanımların zaten gidecek başka bir yerleri de yoktu. Saat üçü çalınca Elizabeth artık geri dönme zamanının geldiğini anladı ve helloç istemeye istemeye bunu dile getirdi. Bayan Bingley onu faytonla göndermeyi önerdi. Elizabeth bu öneriye çok az bir nazlanmadan sonra boyun eğdi. Ama Jane kız kardeşinden ayrılırken o derece üzüldü ki Bayan Bingley fayton verme önerisini çağrıya dönüştürüp Elizabeth’ten şimdilik Netherfield Park Konağı’nda kalmasını rica etmek zorunda kaldı. Elizabeth büyük bir gönül borcuyla daveti kabul etti. Bennetlere durumu haber verip Elizabeth’e bazı giyim eşyaları getirmek üzere Longbourn’a bir uşak gönderildi. Sekizinci kısım Saat beşte evin iki hanımı giysilerini değiştirmek üzere odalarına çekildiler, saat altı buçukta Elizabeth yemeğe çağrıldı. Yemekte herkes Jane’in hatırını sordu, bu arada Bay Bingley’nin gösterdiği ilginin hepsinden üstün olduğunu görmek Elizabeth’e büyük kıvanç verdi. Yazık ki onun sorularına olumlu yanıt veremedi. Çünkü Jane helloç de iyileşmiş durumda değildi. Bunu duyan Louisa ve Caroline kardeşler nasıl üzüldüklerini, böyle kötü soğuk algınlığına yakalanmanın ne korkunç olduğunu ve kendileri hastalanmaktan ne derece nefret ettiklerini belki üç dört kez üst üste belirttiler. Sonra unutuverdiler. Jane’in yanından ayrılır ayrılmaz böyle kayıtsızlaştıklarını görünce, Elizabeth’in onlara karşı duyduğu ilk soğukluk da yeniden depreşti. Kısacası, salondakilerin arasında onun gerçekten beğendiği tek kimse Bingley’ydi. Genç adamın Jane için candan tasalandığı besbelliydi. Elizabeth’e karşı gösterdiği içten yakınlık da genç kızın kendini bir yük gibi görmesini önlüyordu. Çünkü Elizabeth ötekilerin kendine bu gözle baktıklarını sanıyordu. Bingley’den başka kimse onunla ilgilenmez gibiydi, Caroline Bingley her dakika Bay Darcy ile haşır neşirdi, ablası Louisa da öyle! Louisa’ nın kocası Bay Hurst’e gelince: Sofrada Elizabeth’in yanında oturan bu adam yalnızca yemek, içmek ve iskambil oynamak için yaşayan uyuşuk kişinin biriydi.

Rated 4.56 of 5 – based on 40 votes

About the Author

admin